Kokkuvõte kursusest

Tänan teid kõiki kursusel osalemast ja panustamast. Kursuse tulemusena valminud viis rühmatööd leiate järgnevatelt aadressidelt:

Lõpetuseks oleksin ma tänulik, kui postitaksite oma ajaveebi väikese refleksiooni ja tagasiside kursuse kohta. Mida enda jaoks kasulikku te kursuselt õppisite? Mis jäi puudu? Mida kursusel järgmine aasta teisiti/paremini võiks teha?

Viimased tegevused

Kursuse viimasel kontaktpäeval laupäeval 22.11 toimuvad rühmatööde esitlused. Rühmatööde puhul ootan ma väikeseid kuid terviklikke õppematerjale, mis järgivad Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõudeid. Rühmatöid hinnatakse 30-punkti skaalal vastavalt Koolielu õppematerjalide hindamismudelile. Arvestage rühmatööde mahuks 26 tundi iga rühma liikme kohta.

Et mul jääks natuke aega teie valminud õppematerjalid enne kontaktpäeva läbi vaadata, siis ootan teie õppematerjale kolmapäeva 19.11 õhtuks. Koos õppematerjaliga ootan ma teie rühmalt järgmisi asju:

 • õppematerjali koostamise protsessi refleksioon ühe rühmaliikme ajaveebis
 • õppematerjali kvaliteedi enesehinnang Koolielu hindamismudeli järgi ühe rühmaliikme ajaveebis

Palun saatke mulle kolmapäeva 19.11 õhtuks e-mail viitega refleksioonile, kvaliteedi enesehinnangule ning valminud õppematerjalile (hans.poldoja@tlu.ee).

Lisaks rühmatöödele on osadel teist veel mõned individuaalsed ülesanded puudu. Palun esitada puuduvad individuaalsed ülesanded pühapäevaks 16. novembriks. Siis jõuan ma need ka viimaseks kontaktpäevaks läbi vaadata.

Ülesanne 3. Veebipõhised vahendid õppematerjalide loomiseks

Kolmas ja viimane individuaalne ülesanne enne rühmatööd on veebipõhiste vahendite kohta.

 1. Valige üks veebipõhine vahend, mis võimaldab koostatud sisu teistesse veebikeskkondadesse vistutada (embed).
 2. Katsetage selle vahendi abil sisu loomist.
 3. Kirjutage oma kogemuse põhjal ajaveebipostitus ning võimaluse korral vistutage oma loodud sisu või lisage sellele link.

Oluline: WordPress.com puhul töötab vistutamine mitte embed-koodi kopeerimise kaudu vaid veebiaadressi (URL) kaudu. Seetõttu võimaldab WordPress vistutada ainult väikesest osast vistutamiskoodi pakkuvatest keskkondadest.

Täiendasin tunnis alustatud Mindmeister ideekaarti vistutamiskoodi pakkuvate veebikeskkondade kohta. Kui teate veel häid keskkondi, mis pakuvad vistutamiskoodi, siis võite need siia ideekaardile lisada. Üks põhjalikum loetelu vistutamist toetavatest keskkondadest on Embedly kodulehel.

Jään teie postitusi ootama pühapäevaks 2. novembriks.

Kolmanda kontaktpäeva slaidid

Kolmandal kontaktpäeval on meil eraldi slaidid kolmel teemal. Esimeseks teemaks on õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet.

Teiseks teemaks on õppematerjalide autoriõigus, Creative Commons litsentsid ning avatud sisu kogud. Esitluses olev viitamisjuhend asub aadressil http://www.hanspoldoja.net/apa6/apa6_lyhikokkuvote.pdf

Kolmas teema on veebipõhised vahendid õppematerjalide koostamiseks.

Lugemismaterjale ma ei jõudnud veel siia blogisse üle tõsta. Leiate need Tallinna kursuse ajaveebist (teemad 5 ja 6).

Ülesanne 2. Sisupaketi koostamine

Kursuse teine individuaalne ülesanne on sisupaketi koostamise kohta.

 1. Valige üks tunnis tutvustatud (INTEFeXe, Udutu, Xerte Online Toolkits) või teistest tasuta SCORM sisupakettide koostamise vahenditest (CourseLab Free 2.4, iSpring Free 7)
 2. Koostage valitud vahendi abil lihtne õppematerjal, proovige kasutada erinevaid sisu- ja ülesandetüüpe.
 3. Laadige valminud SCORM sisupakett Moodle’isse.
 4. Kirjutage oma kogemuse põhjal ajaveebipostitus ning lisage link valminud sisupaketile.

Sisupakettide mugavaks Moodle’isse laadimiseks tegin ma uue kursuse HKI5049 Digitaalsete õppematerjalide koostamine ning andsin teile kõigile seal õpetaja õigused. Ootan teie teie postitusi järgmiseks pühapäevaks 19. oktoobriks.

Teise kontakttunni kokkuvõte

Teisel kontakttunnil tutvusime sisupakettide koostamise vahenditega, millest jõudsime läbi katsetada eXe Learning uue versiooni INTEFeXe 2.0, Udutu ning Xerte Online Toolkits. INTEFeXe saate kõik lihtsalt oma arvutile installeerida ning Udutu on veebis tasuta kasutatav.

Xerte Online Toolkits on tutvumiseks ajutiselt TLÜ serveril. Jaanuaris läheb see ilmselt koos kogu sisuga kustutamisele, nii et eksportige oma loodud õppematerjalid kursuse lõpus sealt välja. Xerte Online Toolkits paigaldamine oma arvutile on natuke keerulisem kui tavalise Windowsi rakendustarkvara installeerimine, kuid juhiseid ja õpetusvideot (ZIP) täpselt järgides peaks huvilised sellega hakkama saama.

Sisupakettide koostamise vahendid, mida me koos ei jõudnud läbi vaadata on veel Easygenerator, GLO Maker, iSpring Free ja CourseLab.

Ülesanne 1. Õpiobjektid ja repositooriumid

Kursuse esimeseks sisuliseks teemaks on õpiobjektid ja repositooriumid. Teie ülesanne on järgmine:

 • Tutvuge esitluses viidatud õppematerjalide kogudega.
 • Valige üks õppematerjalide kogu ning tutvuge selle võimalustega ja saadaolevate õppematerjalidega teie õpetatavas aines.
 • Koostage õppematerjalide kogudega tutvumise põhjal ajaveebipostitus. Milliseid kasulikke õppematerjale leidsite (lisage ka lingid)? Millised olid uuritud repositooriumi eelised/puudused võrreldes teile tuttavate repositooriumidega (näiteks Koolielu)?
 • Jälgige kursusekaaslaste ajaveebe ja osalege aruteludes.

Ajaveebipostituste osas võite võtta eeskujuks selle, kuidas Taimi ja Maris on Tallinnas toimunud õppematerjalide kursusel tutvustanud oma postitustes LRE ja Khan Academy kasutamise kogemust. Palun postitage oma kokkuvõte järgmise nädala lõpuks (05.10), siis jääb teine nädal teiste postitustega tutvumise ja arutelude jaoks.